CircleG*小繪圖。復活節快樂 ^0^/ 五日連續假期

775

復活節快樂 AvA *五天連續假期

話說,感覺很少可假期連住星期六日放,,

通常紅日都拆開放030

今次造成咁樣成個禮拜放假既感覺 *v*很龐大 heart 表情符號

阿..講到尾,復活節始終是紀念耶穌的日子哦~~

朱古力,復活蛋,復活兔請靠邊站xDDDD

@HONG KONG

03042015 HAPPY EASTER HOLIDAY 復節快樂 清明節 假期 CIRCLEG

圓圈圈 專頁: www.facebook.com/CirclecleG